Fylkesnettverk for innovasjon
Samlinger på Teams i Fylkesnettverk for innovasjon. (Illustrasjonsfoto)

Fylkesnettverk for innovasjon

Troms og Finnmark fylkeskommune, er med i nettverket.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.05.2020 03:45

Viken fylkeskommune har tatt initiativ til å opprette et fylkesnettverk for innovasjon.

I vår gikk startskuddet for det nyopprettede fylkesnettverket og det har allerede vært to møter. Troms og Finnmark fylkeskommune var representert på samlingene. 

Samlingene var digitale i Teams på grunn av koronakrisen.  

Ingeborg Dirdal fra Rogaland fylkeskommune fortalte i den første samlingen om det nasjonale fellesprosjektet av anskaffelse og utvikling av nye nettsider på felles teknisk plattform for fylkeskommunene Rogaland, Viken, Innlandet, Troms og Finnmark og Agder. Gevinstene fra disse initiativene har vært både økonomisk besparende, tidsbesparelser, økt effektivt og økt kvalitet. Det ble tydelig identifisert flere temaer for deling av beste praksis og erfaringsutveksling, ifølge nettstedet til Troms og Finnmark fylkeskommune. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS