1 021 000 kroner til Nordkapp maritime fagskole
Nordkapp videregående skole Nordkapp maritime fagskole. (Arkivfoto)

1 021 000 kroner til Nordkapp maritime fagskole

Forsknings- og høyere utdanningsministeren mener et godt fagskoletilbud bidrar til å gjøre oss bedre rustet til å håndtere morgendagens arbeidsliv og endringer som kommer raskt.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.04.2020 17:39

Nordkapp maritime fagskole er en av 18 fagskoler som har fått tilskudd or å øke kvaliteten i utdanningene.

Av tilskudd på vel 43 millioner kroner har fagskolen i Honningsvåg fått 1 021 000 kroner. 

--Det er vanskelig å spå fremtiden, men det er helt sikkert at vi trenger flere flinke norske fagarbeidere til å bygge landet videre. Det har skjedd mye i fagskolesektoren de siste årene, og jeg opplever en stor vilje for å videreutvikle kvaliteten til tilbudet slik at arbeidslivet får den kompetansen de trenger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding. 

Det er stor interesse for utviklingsmidlene i fagskolesektoren. Fagskolene har sendt Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) 64 søknader og søkt om til sammen 77 millioner kroner.

38 prosjekt ved 18 fagskoler får støtte. Utviklingsmidlene skal i 2020 bidra til å utvikle nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, bruk av digital teknologi for læring og digital kompetanseheving for ansatte for å møte behov for omstilling i arbeidslivet. Det tildeles også midler til engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur, ifølge Kunnskapsdepartementet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS