200 million kroner til Finnmark og Nord-Troms
Ingen vet sikkert hvordan pengene til Finnmark og Nord-Troms vil bli fordelt. (Illustrasjonsfoto)

200 million kroner til Finnmark og Nord-Troms

Radio Nordkapp har fått e-post fra Finansdepartementet.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 24.03.2020 01:24

Stortinget har bevilget 200 millioner kroner til Nord-Troms og Finnmark som koronatiltak, men det er ikke bestemt hvordan fordele pengene. 

Næringslivet i resten av landet fikk redusert arbeidsgiveravgift som hjelp fra Stortinget og regjeringen mot krisen. De fleste bransjene i Nord-Troms og Finnmark har null i arbeidsgiveravgift, så derfor bevilget Stortinget 200 millioner til Nord-Troms og Finnmark. Ingen har bestemt hvordan fordele pengene. 

Politikere Radio Nordkapp har vært i kontakt med, foreslår styrking av kommunale næringsfond. Det kan være en måte å fordele pengene på. 

--Regjeringen la 13. mars frem forslag for Stortinget om en rekke strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av utbruddet av covid-19. Fredag ble ytterligere tiltak lagt frem, og det arbeides kontinuerlig med å få på plass enda flere. Stortinget bad på torsdag regjeringen om å fremme forslag om at arbeidsgiveravgiften reduseres midlertidig. Siden det ikke er arbeidsgiveravgift i Nord-Troms og Finnmark, bad Stortinget samtidig om at disse regionene blir kompensert på en annen måte. Hvordan denne kompensasjonen innrettes er foreløpig under vurdering, men regjeringen vil komme raskt tilbake, har Finansdepartementet skrevet i en e-post til Radio Nordkapp.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS