Enklere å drive snarefangst
Snarefangst har blitt kraftig redusert de siste årene. (Illustrasjonsfoto, rype)

Enklere å drive snarefangst

FeFo håper flere tar i bruk rypesnarer.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.03.2020 15:45

Fra neste vinter kan du drive med snarefangst uten kvote, har styret i FeFo vedtatt. 

Styret i FeFo vedtok 18. mars 2020 å oppheve dagens ordning med sesongkvote for snarefangst. I stedet blir det et eget fangstkort for snarefangere bosatt på Finnmarkseiendommen. 

--FeFo vil øke interessen for snarefangst. Dette er i tråd med formålet i Finnmarksloven. Vi vektlegger nærhet til ressursene og tradisjonell bruk samt utmarkas betydning for identitetsbygging, utmarkshøsting og opplevelser, sier styreleder Máret Guhttor i en pressemelding. 

Snarefangsten har blitt redusert kraftig de siste 15-20 årene, og representerer i dag et marginalt uttak av bestanden. Guhttor understreker at forvaltningen av ryper på Finnmarkseiendommen fortsatt skal være bærekraftig og innenfor anbefalte fellingsnivå.

--Vi håper tiltakene gjør at flere av våre rettighetshavere tar i bruk tradisjonskunnskapen med å sette rypesnarer, avslutter Máret Guhttor. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS