Suspenderer den dynamiske minsteprismodellen for hyse
Norges Råfisklag mener at fiskerne må holde en tett dialog med sine kjøpere. (Illustrasjonsfoto)

Suspenderer den dynamiske minsteprismodellen for hyse

Dialog mellom aktørene i fiskerinæringen.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.03.2020 21:45

Norges Råfisklag og fiskeindustriens organisasjoner Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskekjøpernes Forening holder en tett dialog om konsekvensene av de akutte og dramatiske problemene, spesielt i markedene for fersk fisk.

En rekke ulike tiltak er drøftet, og Norges Råfisklag har besluttet følgende: 

1.På bakgrunn av de drøftelser som er avholdt med fiskeindustriens organisasjoner har råfisklaget besluttet at det foreløpig ikke iverksettes reguleringer av fisket. Råfisklaget og organisasjonene vil i tiden framover holde en tett dialog om utviklingen i førstehåndsomsetningen.  
 
2.På bakgrunn av de store utfordringene i ferskmarkedet, suspenderes den dynamiske minsteprismodellen for hyse inntil videre. Minsteprisene for hyse fastsettes inntil videre som følger (fem utvalgte kategorier og størrelser):  
Hyse over 0,8 kg, sløyd uten hode, krokfanget, kr 12,00 pr. kg
Hyse over 0,8 kg, sløyd uten hode, øvrige redskaper, kr 7,25 pr. kg. 
Hyse under 0,8 kg, sløyd uten hode, kr 4,25 pr. kg. 
Hyse over 0,98 kg, sløyd med hode, krokfanget, kr 9,77 pr. kg. 
Hyse over 0,98 kg, sløyd med hode, øvrige redskaper, kr 5,90 pr. kg

Endringen trådte i kraft  fredag 20. mars 2020. 

3.På bakgrunn av de store utfordringene i ferskmarkedet, suspenderes minsteprisene for følgende fiskeslag: Uer, lyr, kveite, rødspette, lomre, breiflabb, steinbit, flekksteinbit og gråsteinbit. 

Dette innebærer at det blir fri prisdannelse for disse fiskeslagene. Endringene gjøres med virkning fra og med fredag 20. mars 2020. 
 
4.Norges Råfisklag har med virkning fra og med 1. mars 2020 redusert forsinkelsesrenten for fiskekjøperne fra ni prosent til fire prosent. 

5.Norges Råfisklag er i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om å få etablert en ordning for å kunne føre fisk til bedrifter som har behov for råstoff til produksjon.   

Norges Råfisklag understreker fortsatt at fiskerne må holde en tett dialog med sine kjøpere for å sikre at aktivitet og landinger er mest mulig i takt med behovet, melder Norges Råfisklag i en pressemelding. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS