Vil ha midler til tilleggsforing av rein
En krevende vinter for reindriften. (Illustrasjonsfoto)

Vil ha midler til tilleggsforing av rein

FeFo har anmodet Landbruks- og matdepartementet om midler til tilleggsforing av rein.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.03.2020 03:45

Denne vinteren har utviklet seg til å bli særdeles krevende for reindriften. Store mengder snø og mye vind fører til låste beiter. Konsekvensene for dyr, utøvere og deres familier vil bli store.

-- Vi anmoder Landbruks- og matdepartementet om raskest mulig, i lag med forhandlingspartner NRL, å avsette midler til tilleggsforing av rein. Vi har forståelse for de utsettelsene som følger av den nasjonale krisen knyttet til Covid-19. Vår bekymring er at en ytterligere utsettelse av tiltak vil kunne forårsake reindød og dyretragedie i stor skala og ber dermed om at saken prioriteres, ifølge en uttalelse fra FeFo. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS