Sammenslåtte kommuner reduserer antall kommuner med eiendomsskatt
Et flertall av kommunene i Norge har eiendomsskatt, en kommunal skatt borgere må betale. (Illustrasjonsfoto)

Sammenslåtte kommuner reduserer antall kommuner med eiendomsskatt

Tall for eiendomsskatt i Norge.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 23.03.2020 01:19

Antall kommuner med eiendomsskatt gikk ned fra 371 til 319 fra 2019 til 2020, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. 

Dette skyldes hovedsakelig de mange kommunesammenslåingene som trådte i kraft 1. januar i år.

Ved inngangen til 2020 fikk Norge 66 færre kommuner i det 109 kommuner slo seg sammen med én eller flere andre og ble til 43 kommuner. 

De sammenslåtte kommunene har fått en overgangsperiode på tre år for å harmonisere skattesatser, verditakster og lignende. 38 av de 43 sammenslåtte kommunene har startet denne harmoniseringen i år, mens fem kommuner starter i 2021, ifølge Statistisk sentralbyrå. 

Mange kommuner i Finnmark har eiendomsskatt, blant annet Nordkapp kommune og Porsanger kommune. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS