Enighet om reindriftsavtalen
Avtale om reindriftsavtalen, en avtale for reindriftsutøvere. (Illustrasjonsfoto)

Enighet om reindriftsavtalen

Rammen i avtalen er på 149,5 millioner kroner.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 28.02.2020 16:00

Staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har blitt enige om reindriftsavtale for 2020/2021.

Den inngåtte avtalen har en ramme på 149,5 millioner kroner. Dette er en økning på 13,4 millioner kroner fra inneværende avtale.

De direkte tilskuddene til reindriften videreføres. Avsetningen og sats for beregning av produksjonspremien er økt. Avtalepartenes prioriteringer innebærer en styrking av næringens rammevilkår, ifølge Landbruks- og matdepartementet. 

Gjennom forhandlingene har avtalepartene hatt stor oppmerksomhet omkring den pågående beitekrisen. Det er konstatert beitekrise i store deler av reindrifts-Norge. Avtalepartene er enige om at dette er et ekstraordinær situasjon, og har derfor styrket kriseberedskapsfondet med 10 millioner kroner over gjeldende avtale (2019/2020). Disse midlene skal gå til innkjøp av fôr. Avtalepartene tilfører også kriseberedskapsfondet 3 millioner kroner i Reindriftsavtalen 2020/2021, for å sikre at fondet opprettholdes og kan møte tilsvarende situasjoner også framover.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS