Mener bemanningen i barnehagene i Nordkapp kommune er for lav
Skårungen barnehage, på Klubben i Honningsvåg. (Arkivfoto)

Mener bemanningen i barnehagene i Nordkapp kommune er for lav

Uttalelse fra årsmøtet Utdanningsforbundet, en uttalelse som retter seg direkte mot politikere og administrasjonen i Nordkapp kommune.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 28.02.2020 09:21
Sist oppdatert : 28.02.2020 09:24

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Nordkapp krever økt bemanning i barnehagene i Nordkapp. 

Voksentettheten i barnehagene er for dårlig og bemanningsnormen gir ikke tilstrekkelig med voksne gjennom hele åpningstiden! Dette gjør at intensjonene i rammeplanen ikke blir oppfylt, barna får ikke det tilbudet de burde ha, de ansatte blir utslitte, og sykefraværet og flukten fra barnehagelæreryrket er skyhøyt. Det har årsmøtet i Utdanningsforbundet Nordkapp vedtatt i uttalelse. 

Undersøkelser fra hele landet viser at bemanningsnormen kun er oppfylt omtrent 2-4 timer i løpet av åpningstiden på 9-10 timer. Undersøkelsen i Nordkapp viste at det kun er full bemanning i 3,1 time. Det vil si at store deler av dagen går det kun en eller to voksne med opptil 9 1-2-åringer, eller 18 3-5-åringer. Dette er ikke å satse på barnehagen eller å ta godt vare på de ansatte, ifølge årsmøtet. 

Det er positivt at vi ser flere kommuner som satser på høyere bemanning eller mindre barnegrupper. Noen kommuner gjør også dette for å spare penger ved å få ned det høye sykefraværet. Nordkapp kommune bør ha en god personalpolitikk og ta godt vare på sine ansatte, også i barnehagene. Utdanningsforbundet Nordkapp krever at Nordkapp kommune viser at de satser på barnehagene med å styrke bemanningen eller redusere antall barn i gruppene, heter det i årsmøteuttalelsen. 

Utdanningsforbundet Nordkapp avholdte årsmøte på onsdag. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS