Medlem i Finnmark Friluftsråd
Nordkapp kommunestyre tirsdag 18. februar 2020.

Medlem i Finnmark Friluftsråd

Kjell Vidar Forsberg er av kommunestyret utpekt til Nordkapps representant i Finnmark Friluftsråd.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 26.02.2020 23:30

Heidi Holmgren er valgt som varamedlem.

Alle valgene i kommunestyret var enstemmig.


Møteprtokol
Behandling: Hugo Salamonsen (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP: Nordkapp senterparti fremmer Kjell Vidar Forsberg som representant til Finnmark Friluftsråd.

Trudy Engen (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV: Nordkapp SV foreslår Heidi Holmgren som vararepresentant til Finnmark Friluftsråd.

Forslagene ble stemt over samlet.. Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Nordkapp kommune velger følgende representant og vararepresentant til Finnmark Friluftsråd: Representant: Kjell Vidar Forsberg. Vararepresentant: Heidi Holmgren


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS