Lovbrudd hver dag
Torbjørn Trondsen i «Kystens tankesmie».

Lovbrudd hver dag

Torbjørn Trondsen mener det pågår lovbrudd.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 18.02.2020 14:01
Sist oppdatert : 18.02.2020 14:05

Havressursloven blir ikke fulgt og lovbrudd pågår uten at Stortinget og regjeringen griper inn, mener «Kystens tankesmie».

--Havressursloven slår fast at sysselsetting og bosetting skal legges til grunn for regulering av fisket. I dag er det bare bedriftsøkonomi som teller.  Det fører til at fisken forsvinner fra Finnmark og havner hos noen få redere i sør, sier Torbjørn Trondsen i «Kystens tankesmie» til Radio Nordkapp.

--Fartøygruppen under elleve meter er i dag en betydelig gruppe i norsk fiskeri. De har ikke samme lønnsnivå som mannskapet på trålerne. Mange som fisker med de minste båtene har annet arbeid i tillegg og får anstendig inntekt likevel, sier Trondsen.

--Bare igjennom en politisk vilje i Oslo uten overstyring fra byråkrati og kapitalkrefter, kan man få til en endring i fiskeripolitikken som fører til at folket flytter tilbake til kysten av Finnmark for å jobbe i fiskeindustrien og i fiskebåten. Det sier Torbjørn Trondsen i «Kystens tankesmie». 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS