Må lokalbefolkningen betale på Nordkapp?
Kari Lene Olsen, representant for Arbeiderpartiet i kommunestyret. (Arkivfoto)

Må lokalbefolkningen betale på Nordkapp?

Arbeiderpartiets Kari Lene Olsen med interpellasjon om Nordkapp-betaling.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 17.02.2020 05:20

Vil en tredelt avgift på Nordkapp føre til at lokalbefolkningen må betale for å besøke Nordkapp? Det spør Arbeiderpartiet om i en interpellasjon. 

Det har tidligere vært gratis for dem som bor i Nordkapp å besøke Nordkapp-platået. Nå har Scandic delt avgiften opp, parkeringsavgift kroner 200, adkomstavgift kroner 50 og en inngangsbillett for å besøke hallen. 

Kari Lene Olsen har to spørsmål i sin interpellasjonen: 
1. Kan ordføreren redegjøre for om dette får noen konsekvenser for adgangsvilkårene for Nordkapps innbyggere? 

2. Hva har ordføreren gjort for å ivareta innbyggernes interesser for gratis adgang? 

Hele interpellasjonen fra Kari Lene Olsen
«For kommunestyret i Nordkapp har det alltid vært viktig å sikre Nordkapps innbyggere gratis adgang til Nordkapp-platået og fasilitetene der. Nordkapps ordførere har opp gjennom tidene, som kommunens fremste folkevalgte representant, aktivt ivaretatt denne interessen og jobbet for innbyggernes gratis-adgang. Det skjedde på 70-tallet, når bompengeinnkrevingen for veien var ferdig og bommen ble tillatt overført til privat aktør. Det gjaldt på 1980-tallet i forbindelse med utbyggingen av Nordkapp 1990 og det gjaldt ved innføring av EØS-avtalen og når dens virkning også fikk konsekvenser for innbyggernes gratis adgang til Nordkapp. 
Gjennom media er det nå blitt kjent at det nå er besluttet en omlegging av prisingen og prisproduktet på Nordkapp-platået. 
Arbeiderpartiet er bekymret for at innbyggere i kommunen belastes kostnader ved å besøke Nordkapp-platået. 
1.Kan ordføreren redegjøre for om dette får noen konsekvenser for adgangsvilkårene for Nordkapps innbyggere? 
2.Og hva har ordføreren gjort for å ivareta innbyggernes interesser for gratis adgang?» 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS