Hva er offentlig drift?
Svein Arild Steen-Mevold i Scandic. (Arkivfoto)

Hva er offentlig drift?

Scandic og Svein Arild Steen-Mevold lurer på hva Nordkapp kommune mener med offentlig drift.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 12.02.2020 17:33

Scandic skjønner ikke hva planutvalget i Nordkapp mener med offentlig drift og eierform. 

Da planutvalget 3. februar vedtok oppstart av ny områdeplan for Nordkapp-halvøya, ble følgende vedtatt (på slutten av vedtaket): 
--Offentlig tilgjengelighet til utmarka og infrastruktur på Nordkapp-platået kan sikres gjennom regulering til offentlig formål, noe som også gir mulighet for offentlig drift eller eierform.

--Hva mener man med dette? Det spør Svein Arild Steen-Mevold i Scandic om. 

--Nå har Rica inngått en 99 år lang festeavtale med FeFo. Det må Nordkapp kommune forholde seg til, sier Steen-Mevold. 

Det enstemmige vedtaket i planutvalget sier blant annet:
--Formålet med planarbeidet er å legge til rette for offentlig styring og kontroll av området og derigjennom sørge for en bærekraftig forvaltning og lik adgang på trafikkareal, parkering og friluftsarealer. Det er et mål at allmenheten skal sikres adgang til utmark og friluftsarealer, samt at det dannes grunnlag for god helhetlig løsning under demokratisk kontroll.

Protokollen fra planutvalget i Nordkapp


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS