Strifeldt vil endre vilkårene for kongekrabbefiske
Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP. (Arkivfoto)

Strifeldt vil endre vilkårene for kongekrabbefiske

Hvis Bengt Rune Strifeldt får bestemme får fartøy registrert i Vest-Finnmark delta i kongekrabbefisket.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.02.2020 16:00

Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP, ønsker at fartøy fra Vest-Finnmark skal kunne delta i kongekrabbefisket på samme vilkår som båter registrert i Øst-Finnmark. 

Strifeldt har sammen med Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant for Oppland FrP, levert inn et representantforslag. Strifeldt og Johansen ønsker at Stortinget skal be regjeringen endre vilkårene for å kunne delta i kongekrabbefisket i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark (øst for 26 grader øst), slik at også fartøy som er registrert i Vest-Finnmark kan delta på samme vilkår som fartøy fra Øst-Finnmark.

FrP-representantene ønsker at endringen skal tre i kraft våren 2020. 

Strifeldt og Johansen ønsker også at Stortinget skal be regjeringen vurdere en opptrappingsmodell for krav for å delta i kongekrabbefisket, slik at man sikrer at denne retten tilkommer aktive fiskere. 

--Forslagsstillerne peker på at kongekrabben i økende grad er en vesentlig utfordring for aktive fiskere også i Vest-Finnmark, hvor det foregår desimeringsfiske etter kongekrabbe. De får bruk ødelagt av kongekrabbe, og tradisjonelle fiskefelt blir utilgjengelig fordi de er fulle av krabbeteiner. I desimeringsområdet er det fritt fiske, og hvem som helst kan sette ut så mange krabbeteiner de ønsker. Fiskere fra det kvoteregulerte området setter også ut krabbeteiner her når de er ferdig med kongekrabbekvotene sine i det kvoteregulerte området. Disse ulempene var ikke med i Havforskningsinstituttets beregninger som konkluderte med at fiskere i vest ikke er har fått sitt tradisjonelle fiske ødelagt. Forslagsstillerne mener imidlertid at disse forholdene tilsier at aktive fiskere i Vest-Finnmark også bør få rett til å høste av kongekrabbekvoten i Øst-Finnmark, har Strifeldt og Johansen skrevet som en del av begrunnelsen for representantforslaget.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS