Beitekrise i deler av Finnmark
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad . (Foto: Torbjørn Tandberg)

Beitekrise i deler av Finnmark

Kriseberedskapsutvalget i Finnmark følger situasjonen nøye.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.02.2020 11:00

Det er nå en beitekrise i Finnmark på grunn av snømengdene. 

Dette gjelder flere reinbeitedistrikt innenfor Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområder. Utfordringen er store mengder med snø. Det er i liten grad nedisede beiter, men mye og hardpakket snø gjør det vanskelig for reinen og komme gjennom til lavmattene. Utover fôrmangel medfører dette at reinen trekker mer. Noe som igjen øker energiforbruket hos reinen og fare for sammenblandinger mellom vintersiidaer. Enkelte siidaer har valgt å flytte ut av sine tradisjonelle vinterbeiteområder, melder Landbruks- og matdepartementet. 

Beitekrisen skyldes ikke et for høyt reintall, men har sin årsak i klimaet og de unormalt store snømengdene som har kommet.

Kriseberedskapsutvalget i Finnmark arbeider nå sammen med reindriften, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet om aktuelle tiltak.

--Flere reinbeitedistrikt opplever nå en krevende beitesituasjon. I helgen har jeg vært i kontakt med lederen av kriseberedskapsutvalget i Finnmark og fått en oppdatering av situasjonen. I den forbindelse ba jeg om å bli holdt løpende orientert om utviklingen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en kommentar.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS