Vil ha konkurranse
Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Vil ha konkurranse

Fiskeri- og sjømatministeren deltok på «Kyst, fisk og framtid» i Tromsø.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.02.2020 23:30

Fiskeriministeren vil ha konkurranse i fiskerinæringen.

--Vi må rette oppmerksomheten mot hele verdikjeden. Også landindustrien må ha lønnsomhet, ikke bare fiskerne. For dere er gjensidig avhengig av hverandre. Det er selvfølgelig viktig at næringen har like konkurransevilkår. Mye fungerer godt i dag, men ikke alt går like knirkefritt. Derfor må vi, både dere i næringen og vi som myndigheter ta tak og gjøre noe med de områdene som ikke fungerer. Det sa fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) under konferansen «Kyst, fisk og framtid» i Tromsø.

--Regjeringsplattformen slår fast at grunnprinsippene ved fiskesalgslagloven ligger fast. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke følger med i utviklingen av førstehåndsmarkedet. For det viktigste er at vi har velfungerende markedsplasser. Vi må ha reell konkurranse om råstoffet, og ikke minst: Det må være tilgjengelig råstoff på auksjon. Jeg er kjent med at det til tider kan være sterke motsetninger på dette området, men her må alle parter, både fiskere, salgslag og kjøpersiden samarbeide, sa Sivertsen, ifølge Kyst og Fjord.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS