Statens tilbud i reindriftsavtaleforhandlingene
Forhandlingene om reindrift pågår. (Illustrasjonsfoto)

Statens tilbud i reindriftsavtaleforhandlingene

Staten mener tilbudet betyr videreutvikling av reindriftsnæringen.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.02.2020 20:00

Statens forhandlingsutvalg la onsdag fram tilbud til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021. 

Tilbudet har en total ramme på 139,3 millioner kroner.

Tilbudet viderefører gjeldende ramme på 136,1 millioner kroner, med et tillegg på 3,2 millioner kroner som skal benyttes til tiltak for reinbeitedistrikter som er utestengt fra vinterbeiter i Sverige. Tidligere har finansieringen til dette vært finansiert utenom reindriftsavtalen, melder Landbruks- og matdepartementet. 

Statens tilbud legger opp til en videreføring og styrking av arbeidet med å utvikle reindriftsnæringen som en næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Vektlegging av næringsretting og tilrettelegging for dem som har reindrift som hovedvirksomhet foreslås videreført.

Forhandlingene om reindriftsavtalen starter 12. februar, og etter Hovedavtalen for reindriften skal forhandlingene være ferdigstilt ved utgangen av februar.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS