Driver forsvarlig på Laholmen
Fiskeri- og sjømatministeren Geir Inge Sivertsen. (Foto: Troms og Finnmark Høyre)

Driver forsvarlig på Laholmen

Spørsmål og svar om oppdrett på Laholmen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 06.02.2020 11:00

Fiskeriministeren mener oppdrettsanlegget på Laholmen drives etter føre-var-prinsippet.

Stortingsrepresentant Geir Iversen (Sp) har sendt et skriftlig spørsmål til fiskeriministeren om hvem som har ansvaret for å rydde opp etter at det er påvist ILS-smitte ved anlegget på Laholmen.

Iversen vil også vite om det er tatt tilstrekkelig hensyn til føre-var-prinsippet.

--Det er oppdretter som bærer risikoen for at sykdom i oppdrett kan oppstå. Det er også oppdrettes ansvar å gjennomføre de nødvendige tiltak for bekjempelse etter pålegg fra Mattilsynet når alvorlige sykdommer som ILA oppstår. Det er altså oppdretter som, etter pålegg fra offentlige myndigheter, har ansvar for å iverksette tiltak for å forhindre videre smittespredning og ivareta dyrevelferden hos den syke fisken, svarer fiskeri- og matminister Geir Inge Sivertsen (H)

--Når det gjelder spørsmålet om lokaliteten tilfredsstiller føre-var-prinsippet overfor det ansvaret vi har tatt på oss som nasjon for å ta vare på villaksen er det flere elementer som spiller inn. Det er vertskommunen som, gjennom utarbeidelse av kystsoneplaner, setter av areal til bruk til akvakulturformål. Andre sektormyndigheter vurderer lokalitetens eventuelle risiko og samlede påvirkning på miljøet, herunder forholdet til lakseførende vassdrag. Når Mattilsynet godkjenner lokaliteter for oppdrett av laksefisk, vurderer de risiko for å spre smitte både til annen oppdrettsfisk og til villfisk. Risiko for spredning av smitte til villaks blir vurdert spesielt for oppdrettsanlegg i nærheten av nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, skriver Sivertsen.

Hele spørsmålet og svaret, på Stortinget.no


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS