Planprogram for Kirkegårdsveien
Porsanger rådhus. (Arkivfoto)

Planprogram for Kirkegårdsveien

Høringsfristen for planprogrammet går ut 6. mars.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.01.2020 20:00

Kommunestyret i Porsanger har vedtatt å sende forslag til planprogram for Kirkegårdsveien boligområde på høring og legge det ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyret i Porsanger vedtok i 2018 reguleringsplan for Kirkegårdsveien boligområde. Fylkesmannen i Troms og Finnmark opphevet reguleringsplanen grunnet mangel på konsekvensutredning. Porsanger kommune vil nå utarbeide en konsekvensutredning og har dermed utarbeidet forslag til planprogram som sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens. 

Høringsfristen til planprogrammet er satt til 6. mars 2020, melder Porsanger kommune på nett


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS