SV vil stoppe Johan Castberg
SV vil stoppe utbyggingen av Johan Castberg. (Illustrasjonsfoto)

SV vil stoppe Johan Castberg

SV med forslag på Stortinget om Johan Castberg.
Olje – Sarnes
Raymond Elde
Publisert : 24.01.2020 01:41

Ettersom partnerne i Johan Castberg-prosjektet har droppet ilandføring av oljen fra Johan Castberg til Veidnes, vil SV stoppe utbyggingen. 

SV har fremmet forslag på Stortinget. 

Forslagene fra SV: 
 «Stortinget ber regjeringen undersøke mulighetene for å stanse utbyggingen av Johan Castberg feltet i Barentshavet og komme tilbake til Stortinget på egnet måte, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.»

«Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en plan for å forsyne Johan Castberg feltet med fornybar energi. Planen skal legges fram senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.»
 
«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om ilandføring av oljen fra Johan Castberg feltet for Stortinget. Saken skal legges fram senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020.»


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS