Presentasjon av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel
Olje er viktig i Norge, viktig for norsk økonomi. (Illustrasjonsfoto)

Presentasjon av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel

Det blir presentasjon av prognoser for investeringer i peteroliumsnæringen for de kommende årene.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.01.2020 21:45

Olje- og energidepartementet inviterer til en oppdatering om petroleumsaktiviteten på norsk sokkel.

Møtet inngår som en del av Norges gjennomføring av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) som Norge deltar ii. EITIs formål er å fremme åpen og ansvarlig forvaltning av olje-, gass- og mineralressurser.

Det blir oppsummering av de viktigste utviklingstrekkene på norsk sokkel i året som har gått og viser prognoser for blant annet petroleumsproduksjon og investeringer de nærmeste årene, viser programmet fra Olje- og energidepartementet. 

Møtet blir arrangert i Oslo tirsdag 28. januar. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS