Fôrflåter på oppdrettsanlegg skal ha rekkverk
Fõrflåten «Sværholdt». (Arkivfoto)

Fôrflåter på oppdrettsanlegg skal ha rekkverk

Grieg Seafood Finnmark har ikke mottatt klage fra Arbeidstilsynet.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.01.2020 23:30

En fiskeoppdretter som klaget på Arbeidstilsynets vedtak om å sette opp rekkverk på fôrflåten har nå fått avslag på klagen.

--Dette er noe vi vil følge opp videre, fordi vi vet at fall i sjø fra fôrflåter skjer. Virksomheter som ikke har rekkverk på fôrflåten må regne med å få pålegg om dette. Det sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, i en pressemelding. 

En fiskeoppdretter fikk etter tilsyn fra Arbeidstilsynet pålegg om å sette opp rekkverk på fôrflåten for å sikre arbeidstakerne mot å falle i sjøen. Oppdretteren klaget på vedtaket, og mente blant annet at regelverket gjaldt fall fra høyder på land, og ikke ned i sjø. Klagen ble ikke tatt til følge. Arbeidstilsynet slår dermed fast at arbeidstakere som jobber på eller i nærheten av vann, har like stort behov for sikring mot fall som arbeidstakere som jobber på land.

--Sikring mot fall må vurderes ved alle arbeidsplasser, atkomst og transportveier hvor det er risiko for fall til lavere nivå - uavhengig av om man faller på fast grunn eller ned i vann, eller om det er over eller under 2 meter. Primært er det kollektive sikringstiltak som gangbaner og rekkverk, altså fysiske barrierer, som må benyttes, sier Vollheim. 

Radio Nordkapp har vært i kontakt med Grieg Seafood Finnmark som forteller at de ikke har fått klager fra Arbeidstilsynet på fôrflåter 

Grieg Seafood har oppdrettsanlegg i Nordkapp. 

Vil følge opp
Havbruksnæringen er en viktig, sterk og økende næring for Norge, men også en næring med mange arbeidsmiljøutfordringer og risikoforhold.

--Dette er noe vi vil følge opp videre, fordi vi vet at fall i sjø fra fôrflåter skjer. Det er ikke en risiko som arbeidstaker må akseptere. Arbeidstilsynet kommer fortsatt til å være aktivt tilstede i havbruksnæringen i 2020. Virksomheter som ikke har rekkverk på fôrflåten må regne med å få pålegg om dette, sier Vollheim.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS