Forventer 70 prosent statlig finansiering av Hålogaland Teater
«The Sound of Music», en av forestillingene Hålogaland Teater har vist publikum i nord. (Foto: Fredrik Arff)

Forventer 70 prosent statlig finansiering av Hålogaland Teater

Eierne av Hålogaland Teater aksepterer ikke ny fordelingsnøkkel.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.01.2020 01:41

Hålogaland Teaters finansieringsmodell er 70/30, der staten står for 70 prosent og regionen bidrar med 30 prosent. Troms og Finnmark fylkeskommune, en av eierne av Hålogaland Teater, har forventninger om at Nord-Norge skal ha et teater med nasjonal status.

Kulturdepartementet foreslo i høst og vinter på en rekke dialogmøter å endre fordelingsnøkkelen og overføre mesteparten av midlene og ansvaret for regionteatrene til fylkene. Dette vil ikke Hålogaland Teaters eiere akseptere.

--Vi mener at en modell der majoriteten av midlene kommer fra fylkene, vil føre til store regionale forskjeller i teatertilbudet til befolkningen. Likebehandling er en nødvendighet for å sikre et likeverdig kulturtilbud i hele landet, og likt tilbud blir det kun med en solid statlig basisfinansiering. Dessuten kan vi ikke leve med at regjeringen utpeker aktører med nasjonal status sørpå og ingen i nord der den nye regionen grenser mot tre land og har et internasjonalt ansvar. Det konkluderer Anne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for økonomi, plan og kultur i Troms og Finnmark, ifølge nettstedet til Hålogaland Teater

Teatrets eiere er opptatt av at staten sikrer økonomisk forutsigbarhet og gir regionen et handlingsrom for å kunne forvalte og utvikle kulturen i nord. Det er stor enighet blant teatrets eiere om at staten må ha det økonomiske hovedansvaret for Hålogaland Teater og at staten må fortsette å bidra med minst 70 prosent av bevilgningen.

--For regionen er det viktig med forutsigbare rammer og en bekreftelse på at regjeringen ønsker å satse i nord. Da må vi ha minst 70% statlig finansiering av teatret og et regionteater med nasjonal status. Hålogaland Teater er og bør fortsatt være Norges nasjonale scene i nord, mener Balto.

Hålogaland Teater er ofte på turné i Finnmark, og besøker med jevne mellomrom kommunene i regionen Radio Nordkapp dekker. 

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune, og Tromsø kommune som eier Hålogaland Teater. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS