Gjøre beredskapen mer sårbar?
Helseministeren må nok en gang svare på spørsmål om luftambulansetjenesten. (Illustrasjonsfoto)

Gjøre beredskapen mer sårbar?

Bent Høie må svare på et nytt spørsmål om luftambulansetjenesten.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.01.2020 05:20

Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, har stilt et skriftlig spørsmål om flyambulansetjenesten til helseminister Bent Høie (H). 

Ingvild Kjerkol vil ha svar på om statsråden vil si at modellen for drift av flyambulansetjenesten som nåværende operatør benytter er avhengig av fridagskjøp av piloter for å kunne gå opp og dermed gjør beredskapen mer sårbar?

I innstillingen om tildeling av kontrakt skrev Luftambulansetjenestens HF til sine eiere, at antall piloter som tilbys er omtrent som på dagens nivå. Dette innebærer en noe sårbar beredskap på personellsiden. Babcock SAA FW AB satser mer på fridagskjøp av piloter enn konkurrenten gjør. Det har Ingvild Kjerkol skrevet som begrunnelse for det skriftlige spørsmålet. 

Helseminister Bent Høie har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS