Spørsmål fra FrP på Stortinget om Veidnes
Terje Halleland, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. (Foto: Frp.no)

Spørsmål fra FrP på Stortinget om Veidnes

Spørsmål om Veidnes fra FrP-representant på Stortinget til olje- og energiministeren som også representerer FrP.
Olje – Sarnes
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 02.01.2020 16:00

Terje Halleland, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, har stilt et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren. 

FrP-representanten ønsker å vite hvorfor har selskapene på tross av de forventningene de har skapt besluttet og ikke bygge en kai for omlasting på Veidnes?

Oljeselskapene skapte i 2013 forventningen om lokale ringvirkninger gjennom etablering av en råoljeterminal på Veidnes i Nordkapp som del av Castberg-utbyggingen, ifølge spørsmålet til Terje Halleland. 

Olje og energidepartementet godkjente 28. juni 2018 plan for utbygging og drift for Castberg-feltet. Ved behandlingen av saken fattet Stortinget to anmodningsvedtak knyttet til råoljeomlasting på Veidnes. Castberg-feltet er svært viktig for den videre utvikling av olje- og gassvirksomheten i Barentshavet og for olje- og gassmiljøet i nord. Equinor, på vegne av Castberg-selskapene, har besluttet transportløsning for Castberg-feltet. Equinor offentliggjorde 13. desember at selskapene ikke har funnet grunnlag for å fortsette med prosjektet. Råoljen fra Castberg-feltet vil dermed bli transport direkte til markedet, har Terje Halleland skrevet i begrunnelsen for spørsmålet. 

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (FrP) har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS