Equinor skjønner skuffelsen
Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Equinor skjønner skuffelsen

En nedskalert terminal er ikke lønnsom, ifølge Equinor.
Olje – Sarnes
Raymond Elde
Publisert : 13.12.2019 21:25

Equinor skjønner at man er skuffet lokalt etter at det ble kjent at det ikke blir terminal på Veidnes.

--Jeg skjønner at man er skuffet lokalt etter at det ble kjent at det ikke blir terminal på Veidnes. Equinor har jobbet hardt med å få etablert en nedskalert terminal med det er ikke lønnsomt, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

--Det er tatt høyde for nåværende og framtidige volum i studiene. Med volumene fra Johan Castberg og Goliat er det økonomiske tapet før skatt beregnet til rundt 3,6 milliarder kroner sammenlignet med oljeeksport direkte til markedet, sier Opedal.

--Samlede regionale sysselsettingsvirkninger i Nord-Norge i utbyggingsfasen av Johan Castberg er beregnet til om lag 1 750 årsverk, hvorav i overkant av 700 årsverk i Nord-Troms og Finnmark. Årlige, regionale sysselsettingsvirkninger i driftsfasen er beregnet til om lag 470 årsverk i et normalt driftsår, hvorav 265 årsverk i Nord-Troms og Finnmark, sier Opedal.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS