Fylkestinget er opprørt
Fylkestinget i Finnmark krever bedre luftambulanseberedskap. (Illustrasjonsfoto)

Fylkestinget er opprørt

Arbeiderpartiets Ulf Tore Ballo fremmet uttalelsen som ble vedtatt.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 12.12.2019 20:00

Finnmark fylkesting er opprørt over sammenbruddet i luftambulansetjenesten,

--Leger, sykepleier, jordmødre og annet helsepersonell i kommuner og på sykehus melder om en helt uholdbar situasjon. Ambulansefly er ofte eneste alternativ for pasienttransport når det haster med å nå til sykehus, og spesielt når uvær fører til stengte veier, mener fylkestinget i Finnmark. 
 
--Fylkestinget kan ikke akseptere at det i Finnmark er en så dårlig beredskap i luftambulansen som nå. Innbyggerne våre har like mye krav på helseberedskap som folk i Sør-Norge, heter det i den enstemmige uttalelsen fra fylkestinget.

Ulf Tore Ballo (Ap) fremmet uttalelse om at situasjonen i ambulansetjenesten er prekær og må straks rettes opp: 
«Fylkestinget i Finnmark samlet til møte den 11.12.2019 er opprørt over at sammenbruddet i luftambulansen er så omfattende og av så lang varighet uten at tiltak har blitt satt inn. Dette har allerede forårsaket betydelige lidelser for barn og voksne ut i distriktene fordi de ikke har kommet seg til sykehus i tide.  
 
Leger, sykepleier, jordmødre og annet helsepersonell i kommuner og på sykehus melder om en helt uholdbar situasjon. Ambulansefly er ofte eneste alternativ for pasienttransport når det haster med å nå til sykehus, og spesielt når uvær fører til stengte veier. 
 
Fylkestinget kan ikke akseptere at det i Finnmark er en så dårlig beredskap i luftambulansen som nå. Våre innbyggerne har like mye krav på helseberedskap som folk i Sør-Norge. 
 
Vi registrerer at det nå endelig vil bli satt inn et tilstrekkelig antall ekstra fly med kvalifisert flyver- og helsepersonell som strakstiltak. Vi forutsetter at flyene kan gjøre bruk av kortbanenettet.  
 
Fylkestinget i Finnmark mener videre at det snarest foretas en grundig gjennomgang av hele anbudsrunden og de kravene som stilles til alle forhold knyttet til ambulanseflytjenesten. 
 
Statlig overtakelse av ansvar for luftambulansen må også vurderes da det kan gi en mer stabil og forutsigbar tjeneste, og dermed være tryggere og bedre for befolkningen. 
 
Folk rundt om i Finnmark er nå redde og sinte fordi de ikke har den helsemessige tryggheten ambulansefly skal gi dem. Situasjonen er uverdig og den nødvendige trygghet må gjenopprettes. 
 
Det må ikke stå på penger for å sikre befolkningen i hele landet ambulanseflyberedskap. 
 
Fylkestinget i Finnmark krever derfor at regjeringen sammen med Helse Nord ordner opp i den uholdbare situasjonen. Det er folks helse som står på spill.» 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS