Vinterens nye minstepriser
illustrasjon

Vinterens nye minstepriser

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk gjeldende for kommende vintersesong.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 13.12.2019 05:30

Resultatet er at det opprettes egne minstepriser for krokfanget kveite, som delvis blir en videreføring og delvis en økning med kr 5,00 pr. kg. fra gjeldende minstepriser.

Minsteprisene for kveite fanget på øvrige redskaper, blir delvis en videreføring og delvis en reduksjon med kr 5,00 pr. kg.

Minsteprisene for rogn og hau (hoder) av torsk økes med henholdsvis kr 1,00 og kr 0,50 pr. kg.

På grunn av økt verdi over tid for biprodukter av torsk, ble partene enige om å øke minsteprisen for rund torsk med kr 0,30 pr. kg for alle størrelser.

Det ble også foretatt en mindre justering i den dynamiske minsteprismodellen for torsk, hvor avstanden opp til den største vektklassen ble økt med kr 1,00 pr. kg.

(pressemelding Noprges Råfisklag)


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS