SP vil heve kontrakten med Babcock
illustrasjon

SP vil heve kontrakten med Babcock

Senterpartiet har i Stortinget i dag foreslått å heve kontrakten med Babcock.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 09.12.2019 15:00

Senterpartiets forslag:
Stortinget ber regjeringen sikre luftambulanseberedskapen over hele landet, med nødvendige tiltak på kort og lang sikt for å skape stabilitet og forutsigbarhet i tjenesten. Dem fem ambulanseflyene som tilhører tidligere operatør, må om nødvendig settes inn i tjenesten sammen med Forsvarets helikopter som strakstiltak.

Stortinget ber regjeringen sørge for at staten overtar luftambulanseflytjenesten og at kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance heves som følge av at selskapet ikke evner å levere luftambulanseberedskap i henhold til kontrakten.

Stortinget ber regjeringen om å få gjennomført en ekstern uavhengig gransking av hele prosessen med luftambulanseflyanbudet og operatørbyttet. Spesielt må det granskes risikoen for at Babcock Scandinavian AirAmbulance ikke ville kunne levere nødvendig beredskap i henhold til kontrakten.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS