Mer enn dobler kvoterådet på reker i Barentshavet
Skalldyrtekniker Marita Larsen tar prøver av rekene fra bunntrålen, på økosystemtokt i Barentshavet. Foto: Erlend A. Lorentzen/HIInndeling i stadier.

Mer enn dobler kvoterådet på reker i Barentshavet

ICES dobler kvoterådet på reker i Barentshavet. Det internasjonale havforskningsrådet ICES tilråder at fangstene i 2020 ikke overskrider 150.000 tonn. Det er mer enn dobbelt så mye som rådet for inneværende år.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 10.12.2019 01:24

– For 2019 var rådet på 70.000 tonn, så dette er en markant økning, sier forskningssjef Carsten Hvingel. 

I midten av november samlet en internasjonal gruppe rekeforskere seg på HI i Tromsø, for å gjøre bestandsvurdering av rekebestandene rundt Nord-Atlanteren. Det de fant ut, er til dels gode nyheter.

 – Mens rekebestanden i Vest-Atlanteren i en årrekke har vært på vikende front, ser vi at bestanden i Barentshavet er i klar fremgang, sier Hvingel.

– Siden årtusenskiftet har fallende rekepriser og godt alternativt fiske ført til at rekefangstene har dalt. Men nå er rekefisket på vei oppover igjen, forklarer forskningssjefen. 

(pressemelding Havforskningsinstituttet)
 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS