Krever at Høie eller Solberg tar grep umiddelbart
Ivar B Prestbakmo (Sp)

Krever at Høie eller Solberg tar grep umiddelbart

Halvparten av ambulanseflyene i Norge er nå satt på bakken denne helga. Det er dramatisk for ambulanseberedskapen men og for ordinær drift ved sykehusene i Nord-Norge og spesielt i Finnmark.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 07.12.2019 20:19
Sist oppdatert : 07.12.2019 21:45

Dette skaper nå stor utrygghet for innbyggere, særlig når vi nå i lengre tid både har opplevd manglende tilbud og brudd på krav til ambulanseflytjenesten, etter at ny opperatør startet opp. Dette er en fullstendig uakseptabel situasjon som nå har gått fra svært alvorlig til dramatisk, sier fylkesordfører i Troms og Finnmark Ivar B Prestbakmo (Sp).

Lei inn tidligere ambulansefly nå 
Når nå halvparten av flyene er satt på bakken pga tekniske problemer, er det et krystallklart krav at helseminnister Høye griper inn og om så får leid inn de flyene som forrige opperatør av ambulanseflyene hadde og som er tilgjengelige. Gjør ikke Høye dette umiddelbart, må statsministeren snarest gripe inn, da helseministeren i så tilfelle åpenbart ikke er i stand til å se alvoret i situasjonen man setter en hel landsdel og spesielt innbyggere i Finnmark i. Situasjonen slik den nå er blitt i helga tåles ikke en eneste dag lenger, sier fylkesordføreren, som da støtter Mads Gillbert i kraveyt om å leie inn de tidligere ambulanseflyene.

Som fylkesordfører i Troms og Finnmark fylkeskommune krever jeg nå at helseminnisteren eller statsministeren umiddelbart tar grep og får på plass ambulanseberedskapen, ved om så å leie inn de tidligere ambulanseflyene som forrige opperatør benyttet og som skal være tilgjengelige, eventuelle brudd på anbudsregelverk blir fullstendig uinteressant, dette handler om folks liv og helse i nord, avslutter Prestbakmo.

(pressemelding Troms og Finnmark Fyllkeskommune)


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS