Lytter etter fisk i Olderfjord
Forskningsrådet har bevilget 24 millioner kroner til et prosjekt som skal se på hvilke effekter lakseoppdrett har på atlantisk torsk. Prosjektleder Pål Arne Bjørn her i felt. (Foto: Jofrid Skardhamar / Havforskningsinstituttet)

Lytter etter fisk i Olderfjord

Forskere får informasjon om torskens adferd og hvordan den bruker området.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 08.12.2019 12:00

Havforskere har satt ut lyttebøyer i Frakkfjorden og Olderfjorden i Vest-Finnmark for å studere kysttorskens vandring i fjordene. Fisken er utstyrt med akustiske merker som slår ut på bøyene.

Lyttebøyene ble satt ut i mars i år. På nyåret kommer det i tillegg lyttebøyer i Bergsfjord/Langfjorden. Prosjektet skal gå over totalt fem år. 

Bøyene og merkene inngår i et forskningsprosjekt som skal kartlegge om og eventuelt hvordan lakseoppdrett påvirker torskestammene. Derfor undersøkes fjorder både med og uten oppdrett, for å kunne sammenligne.

--Gjennom lyttebøyene og de akustiske merkene får vi informasjon om torskens adferd og hvordan den bruker området. Systemet fungerer som et slags GPS under vann og krever ganske mange loggere på botnen fordi merkene har kort rekkevidde. Det sier forsker og prosjektleder Pål Arne Bjørn, ifølge Havforskningsinstituttet


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS