Ekstra helikopter i Finnmark?
Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Troms SV. (Arkivfoto)

Ekstra helikopter i Finnmark?

Helseministeren må svare på spørsmål om helikopter i Finnmark.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 03.12.2019 20:00

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV, har stilt helseministeren et spørsmål om beredskapen i Finnmark. 

Knag Fylkesnes vil vite om helseminister Bent Høie (H) vil sikre at kontrakten med Forsvaret om ekstra helikopter i Finnmark videreføres slik at befolkningen i Finnmark kan stole på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den, og vil han vurdere permanent tilstedeværelse av helikopter i Finnmark?

--Den endelige rapporten for november måned for ambulanseflyene i Finnmark viser at det fortsatt er en betydelig beredskapssvikt i nord. For Kirkenes finner vi en utmelding på 92 timer, Alta 1 på 78 timer utmeldt og Alta 2 61 timer utmeldt. Dette gir en tilgjengelighet på mellom 83 og 89 prosent, og er langt fra et akseptabelt nivå. Det har Torgeir Knag Fylkesnes skrevet som begrunnelse for det skriftlige spørsmålet til helseministeren. 

Helseminister Bent Høie har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS