For få lærere og bøker
Det finnes få læremidler på videregående nivå, ifølge Riksrevisjonen. (Illustrasjonsfoto)

For få lærere og bøker

En rekke mangler svekker opplæringstilbudet for elever.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 30.11.2019 21:45

Samiske elevers rett til god opplæring i og på samisk gjelder uavhengig av hvor i landet eleven bor. 

Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er betydelige mangler i opplæringen både når det gjelder læremidler, antall lærere og fjernundervisningen.

Opplæringsloven gir rett til opplæring i samisk over hele landet. I samiske distrikt har alle barn i grunnskolealder rett til opplæring i og på samisk. I videregående opplæring har de rett til opplæring i samisk.

--Det finnes få læremidler på videregående nivå. Det mangler læremidler på lule- og sørsamisk i flere fag, både i grunnskolen og videregående skole. Det er i tillegg få samisklærere og digitale læremidler i alle de tre samiske språkene. Mangelen på samisklærere gjør det også utfordrende å utvikle læremidler. Alt dette svekker opplæringstilbudet elevene får, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding. 

Fjernundervisning i samisk er likestilt med klasseromsundervisning. Riksrevisjonens undersøkelse viser at dårlig tilrettelegging av fjernundervisningen gjør at den ikke blir likeverdig med klasseromsundervisning. Dette rammer særlig de yngste elevene. Undersøkelsen viser at antall elever som får opplæring i samisk har økt de siste årene. Antall samisklærere har samtidig gått ned.

De statlige virkemidlene for opplæringen er mange og små, og de er spredt på mange aktører.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS