I tråd med deltakerloven og havressursloven?
Finnmarkskommuner har mistet kvoteandeler for torsk de siste årene. (Illustrasjonsfoto)

I tråd med deltakerloven og havressursloven?

Geir Iversen (Sp) med skriftlig spørsmål.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.11.2019 05:42

Geir Iversen, stortingsrepresentant for Finnmark Senterparti, med spørsmål til fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (FrP). 

Iversen har i det skriftlige spørsmålet spurt om fiskeriministeren mener at forvaltningspraksisen som fører til omfordeling og geografisk konsentrasjon av kvoterettigheter på stadig færre fiskerikommuner, er i tråd med deltakerloven og havressurslovens formål? 

Iversen mener kystfiskeflåten i Finnmark har mistet en betydelig del av kvoteandeler i torskefiskeriene de siste årene. 

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS