Sagat støtter Nordkapp
Kommunestyret på møtet den 15. oktober 2019.

Sagat støtter Nordkapp

Avisen Sagat har skrevet om Nordkapp-saken på lederplass.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 13.11.2019 16:00

Avisa Sagat støtter på lederplass flertallet i Nordkapp kommunestyre i spillet om Nordkapp-platået.

--Vi har full forståelse for at kommunen ønsker at den nye festekontrakten skal avvente reguleringsplanen. Samtidig er det slik at en vedtatt reguleringsplan uansett vil være bindende for så vel bortfester som fester. En festekontrakt er en privatrettslig avtale mellom hjemmelshaver og fester, mens en offentlig reguleringsplan styrer arealbruken helt uavhengig av privatrettslige eier- og festeforhold, skriver Sagat.

Under det konstituerende møtet i Nordkapp kommunestyre 15. oktober, vedtok flertallet en uttalelse der de ber FeFo stoppe forhandlingene med Rica Eiendom til ny områdeplan for Nordkapp-halvøya er vedtatt på nytt. Det ble også vedtatt et bygge- og deleforbud. 

--Vi har registrert at Nordkapp kommune har nedlagt bygge og deleforbud i planområdet på Nordkapp. I den grad FeFo er avhengig av kommunal delingstillatelse for å skrumpe inn arealet for eksisterende matrikkelenheter, kan kommunen dermed ha laget ris til egen bak. Det mener Sagat. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS