Ekstremvær bekymrer få i Nord-Norge
Få i Nord-Norge tror ekstremvær vil få økonomiske konsekvenser for egen bolig. (Illustrasjonsfoto)

Ekstremvær bekymrer få i Nord-Norge

Norstat har på vegne av Codan Forsikring undersøkt om nordmenn mener ekstremvær vil få større økonomiske konsekvenser for boligen deres de neste årene.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.11.2019 11:00

På Vestlandet og i Oslo tror én av fire at boligen kan rammes økonomisk av ekstremvær, mens kun halvparten så mange i Nord-Norge tror det samme.

Codan Forsikring mener at det er ingen grunn til å tro at Nord-Norge skal skjermes for ekstremvær. 

Norstat har på vegne av Codan Forsikring undersøkt om nordmenn mener ekstremvær vil få større økonomiske konsekvenser for boligen deres i løpet av de neste fem årene. På landsbasis svarer 21 prosent at de mener det. Mens 25 prosent på Vestlandet og 24 prosent i Oslo mener dette, mener kun 12 prosent i Nord-Norge det samme.

--Vestlandet er mest utsatt, både når det gjelder nedbør og skred. Det er likevel ikke grunn til å tro at Nord-Norge skal bli mindre påvirket av ekstrem nedbør, sier seniorforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt i en pressemelding fra Codan Forsikring. 

Bare i høst har ekstremnedbør gitt svært mange vannskader flere av stedene i landet. Nye tall fra Finans Norge viser at det i september var vannskader for 400 millioner kroner, og nedbør var årsaken til en stor andel av disse.

Fakta om undersøkelsen
I en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Norstat for Codan Forsikring svarer 21 prosent at de mener ekstremvær vil få større økonomiske konsekvenser for boligen deres i løpet av de neste fem årene.
-I Nord-Norge mener 12 prosent dette.
-I Midt-Norge mener 19 prosent dette.
-På Vestlandet mener 25 prosent dette.
-På Østlandet mener 21 prosent dette.
-På Sørlandet (inkludert Telemark) mener 17 prosent dette. 
-I Oslo mener 24 prosent dette.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS