Spørsmål om deltakerloven og havressursloven
Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. (Arkivfoto)

Spørsmål om deltakerloven og havressursloven

Cecilie Myrseth vil ha svar på hvorfor endringer i deltakerloven og havressursloven har blitt sendt ut på høring?
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.11.2019 05:31

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, stiller fiskeri- og sjømatministeren spørsmål om hvorfor forslag til endringer i deltakerloven og havressursloven har blitt sendt ut før Stortinget har behandlet stortingsmeldingen "Et kvotesystem for økt verdiskaping"?

--Stortingsmeldingen «Et kvotesystem for økt verdiskaping» er nå til behandling i Stortingets næringskomité. Behandlingen har så vidt startet, og komiteen har ikke engang rukket å ha høring i saken. På tross av dette har Nærings- og fiskeridepartementet sendt ut høringsforslag til endringer i deltakerloven og havressursloven, med utgangspunkt i regjeringens forslag i meldingen, med høringsfrist 3. desember 2019, har Cecilie Myrseth skrevet som begrunnelse for det skriftlige spørsmålet. 

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (FrP) har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS