Fraråder sammenslåing av Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge
Styret i Finnmarkssykehuset har møte 18. november. (Illustrasjonsfoto)

Fraråder sammenslåing av Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge

Direktøren med anbefaling til styret i Finnmarkssykehuset.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 16.11.2019 21:45

Direktøren i Finnmarkssykehuset fraråder sammenslåing av Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF, Eva Håheim Pedersen har følgende anbefaling til styret i Finnmarkssykehuset:
--Styret viser til utredningens anbefalinger og fraråder at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF slås sammen.  

I utredningen heter det blant annet:
--Samlet anbefaler prosjektgruppen at helseforetakene Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF ikke slås sammen.  En sammenslåing vil over mange år ta ledelseskapasitet og oppmerksomhet. Prosjektgruppen mener det er stor risiko for at Universitetssykehuset Nord-Norge HFs posisjon som region- og universitetssykehus vil bli betydelig svekket ved en sammenslåing.

Styret i Finnmarkssykehuset HF har møte 18. november.

Saksdokumentene til styremøtet


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS