Alle de kommunale vegene skal være ryddet for snø innen ett døgn etter snøfall
Kommunen driver på med snørydding på kommunale veger. (Illustrasjonsfoto)

Alle de kommunale vegene skal være ryddet for snø innen ett døgn etter snøfall

Se Nordkapp kommunes retningslinjer.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 08.11.2019 21:25

Det skal fortsatt være god framkommelighet på de kommunale vegene sommer som vinter. Det skriver Nordkapp kommune i retningslinjene for brøyting og strøing.

Veiene er delt opp i tre forskjellige kategorier
Prioritet nr. 1 samlevei:

Kollektivgate, bussvei, sentrumsgate, forretningsgate, industrivei, tungtrafikkåre og hovedatkomst til boligområder.

Prioritet nr. 2 adkomstvei:
Kjørevei som ikke er samlevei, f.eks. bolig gate. 

Prioritet nr. 3 gang/Sykkelvei:
Stikkvei (også til småindustri), blindvei, vei med lokal trafikk og bygdevei. Områder uten biltrafikk, eller der kjøring skjer på gående premisser, f.eks. gang -og sykkelveier, gågater, gatetun, lekegater og torg.

Hvor brøytes det?
Vi prioriterer brøyting slik at samleveier, gater med kollektivtrafikk, sykestua til snuplass Skytterveien, fortau og skoleveier først. Boliggater deretter.

Brøyting i endeveier skjer ved at maskinen rygger inn og brøytes ut. (Ca. 15 m vil ikke bli brøytet)

Når brøytes det?
Brøyting blir igangsatt ved 15-20 cm snøfall, og normalt skal alle gater vær brøytet innen et døgn.

Ved snøvær om natten skal samleveier være gjennombrøytet innen kl. 07.00 på hverdager, kl. 08.00 på lørdager og kl. 10.00 på søndager og helligdager.

Alle retningslinjene. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS