Setter inn ekstra ambulansefly og forhandler med pilotene
Babcock setter inn et ekstra fly i Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

Setter inn ekstra ambulansefly og forhandler med pilotene

Det pågår forhandlinger mellom Babcock og pilotene om ny avtale.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.11.2019 11:00

Babcock setter inn et ekstra kortbanefly med eget mannskap for å sikre bedre ambulanseflyberedskap i Nord-Norge.

Torsdag og fredag møter selskapet pilotene til forhandlinger om en ny avtale som kan åpne for å benytte ledige piloter på baser hvor det mangler bemanning.

Babcock er ikke fornøyd med å ha levert 90,65 prosent tilgjengelighet i oktober og setter nå inn flere tiltak. Operatøren av ambulanseflyene opplever fortsatt noen tekniske utfordringer på de nye flyene, men hovedforklaringen på at tilgjengeligheten er lavere enn ønsket er at selskapet på grunn av gjeldende tariffavtale ikke får benyttet tilgjengelig mannskap optimalt. 

For ytterligere å styrke tilgjengeligheten på ambulansefly setter Babcock fra og med mandag i neste uke inn ekstra Beech 250 i Finnmark. Babcock vil benytte flere av sine piloter som i dag tjenestegjør i Sverige for å styrke den norske tjenesten.

Overtallige piloter 
Da NHO Luftfart og Norsk Flygerforbund i juni 2018 forhandlet frem avtalen som garanterte alle pilotene hos tidligere operatør jobb i Babcock etter overtakelsen, var det et krav fra Norsk Flygerforbund at alle pilotene skulle få beholde basen de hadde hos tidligere operatør.

På Gardermoen, har Babcock derfor en overtallighet på sju piloter, samtidig som selskapet mangler til sammen syv piloter på basene i Kirkenes, Alta og Brønnøysund.

--Vi har lenge sett at dette ville bli en utfordring, men på grunn av avtalen som ble inngått i 2018 kan ikke de syv tilgjengelige pilotene på Gardermoen uten videre brukes på andre baser. Dette rammer dessverre den totale tilgjengeligheten på ambulansefly, sier Hans Skog-Andersen, sjef for flyoperasjoner i Babcock, i en pressemelding. 

For å løse utfordringene på basene hvor det mangler piloter må Babcock benytte stand by-piloter til å dekke faste vakter på de aktuelle basene. Dette skaper en negativ kjedereaksjon som går ut over tilgjengeligheten.

--Stand by-piloter skal settes inn ved sykdom eller annet fravær. Når de er bundet opp i regulære vakter er det ikke nok fleksibilitet igjen i systemet til å dekke alle vakter når piloter rammes av sykdom andre steder, sier Skog-Andersen.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS