Støtte til Store Tamsøy ANS fra Sametingsrådet
Store Tamsøy ANS ser store muligheter for øya som er kjent for multebær. (Foto: Store Tamsøya, Facebook.com)

Støtte til Store Tamsøy ANS fra Sametingsrådet

Bevilgning til Store Tamsøy ANS fra sametingsrådet.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.11.2019 11:00

Sametingsrådet gir 375.000 kroner i tilskudd til selskapet Store Tamsøy ANS i Nordkapp kommune. Midlene skal gå til utvikling av flere produkt og opplevelser på Store Tamsøy i Porsangerfjorden.

Store Tamsøy ANS sin virksomhet har så langt vært rettet mot multebærplukking på øya Store Tamsøy i Porsanger kommune. Selskapet ønsker større lokal verdiskaping enn det som multebæra bidrar til og ser nå på muligheten til å utvikle andre aktiviteter med bakgrunn i Tamsøyas historie og beliggenhet. I denne forbindelse har ærfuglbestanden en viktig rolle, både for høsting av edderdun, men også i forhold til å styrke opplevelsen ved å besøke øya. Selskapet ønsker blant annet å arrangere et årlig ærfuglseminar, der innholdet også kan utvides til andre fuglearter. Det skal også bli arrangert seminar rundt temaet ville vekster, matlaging etc.

--Ideen med å skape større verdier med bakgrunn i ærfuglbestanden på øya er interessant. Dette vil gi muligheter for høsting av edderdun, men også gjøre det mer attraktivt å besøke øya. Mulighetene for å utvikle ideen videre til høsting av andre utmarksprodukter er spennende, sier sametingsråd Silje Karine Muotka i en pressemelding. 

Store Tamsøy ANS ønsker å tilby en reise tilbake i tid både i forhold til innkvartering og det enkle liv ellers. Selskapet mener å ha et stort potensiale som de ønsker å utvikle i nært samarbeid med forskningsmiljø og fagfolk innen de ulike satsingsområdene. 

--Det er en nyskapende og spennende forretningsidé, som vil kunne bidra til økt interesse og kunnskap for hele regionen, sier Muotka.

Tilskuddet gis fra tilskuddsordningen Tilskudd til næringsliv, bedriftsutvikling, kombinasjons- og utmarksnæringer, og er i samsvar med prioriteringene.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS