Flest finnmarkinger bor tettbygd
Gjesvær i Nordkapp. (Arkivfoto)

Flest finnmarkinger bor tettbygd

Tall fra Statistisk sentralbyrå.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.11.2019 01:30

Per 1. januar 2019 var det 77,9 prosent av finnmarkingene som bodde i det som defineres som tettbygd. 

21,8 prosent bodde spredtbygd, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå

Ved inngangen til 2019 var 4 368 600 personer, noe som tilsvarer 82 prosent av befolkningen i Norge, bosatt i norske tettsted. 

338 av de 990 tettstedene som fantes per 1. januar 2019 hadde færre enn 500 innbyggere, og til sammen 746 tettsteder hadde færre enn 2 000.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS