Rådmannen vedtatt inhabil
Trudy Engen fremmet forslaget som ble vedtatt av kommunestyret.

Rådmannen vedtatt inhabil

Flertallet i kommunestyret mener Nordkapp-rådmannen var inhabil i behandlingen av saken om områdeplanen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 05.11.2019 17:28

Lovlighetsklagen på rådmannens inhabilitet ble tatt til følge av flertallet i Nordkapp kommunestyre. 

Høyre, Senterpartiet og SV, 16 av medlemmene, stemte for forslaget fremmet av Trudy Engen (SV) som ga klagerne medhold. 

Kommunestyrets flertall mener Raymond Robertsen var inhabil i behandlingen av Nordkapp-saken fordi han var styreleder i FeFo. 

Så lenge Robertsen var styremedlem i FeFo deltok han ikke i behandlingen av Nordkapp-saken i FeFo. Da Nordkapp kommune vedtok kjøp av Nordkapp-tomten fra FeFo trakk Raymond Robertsen seg som styreleder i Finnmarkseiendommen. Dette mente flertallet i kommunestyret er ikke tilstrekkelig og erklærte rådmannen inhabil. 

Arbeiderpartiet sa ifra om at de så på rådmannen som habil. 

--Det er rart at man erklærte styremedlemmene i turlaget som inhabil i forrige sak, men ikke rådmannen inhabil i neste sak. Det sa varaordfører Tor Mikkola (Sp). 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS