Mener Havbruksskatteutvalget tilbyr feil medisin
I Nordkapp er det oppdrettsanlegg. (Arkivfoto)

Mener Havbruksskatteutvalget tilbyr feil medisin

Mandag morgen kom rapporten politikere i Finnmark har ventet på.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 04.11.2019 11:00

Anna Ljunggren, daglig leder i Nettverk fjord- og kystkommuner, mener flertallet i Havbruksskatteutvalget stiller en ufullstendig diagnose og tilbyr feil medisin. 

Mandag mottok finansminister Siv Jensen (FrP) utredningen fra utvalget som har vurdert skattleggingen av havbruk. 

Regjeringen oppnevnte et partssammensatt utvalg 7. september 2018. Utvalget fikk i oppgave å vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten, også fra eksisterende tillatelser. Utvalget ble i tillegg bedt om å vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk, inkludert inntekter fra tildeling av nye tillatelser til å drive havbruksvirksomhet, skal fordeles mellom kommunesektor og stat. Videre ble utvalget bedt om å utrede hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare.

--Utvalget skulle vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen i oppdrettsnæringa. Dette var særlig tuftet på at Stortinget ønsker ordninger som sikrer vertskommunene stabile og forutsigbare årlige inntekter, men flertallet i utvalget vil at inntektene i langt større grad skal tilfalle staten, sier Anna Ljunggren i en pressemelding. 

--Staten får dermed avkastning på et arbeid som utføres av kommunene. Det er i praksis det samme som at staten tapper kystkommunene for ressurser. Erfaringer ellers viser at dette resulterer i omfordelte ressurser til sentrale strøk og mer generelle skattelettelser. Norske kystkommuner er først og fremst de som bruker mange penger for å legge til rette for oppdrettsnæringa. Da er det også rimelig at de sitter igjen med noe av avkastningen, sier Ljunggren.

Nettverk fjord- og kystkommuner, representerer havbrukskommunene i Norge. 

Det er lang tradisjon i Norge for å bruke utredninger fra utvalg som grunnlag for kunnskap og debatt. Mandatet la opp til at utvalget kunne komme med vurderinger på en rekke områder. Regjeringen sender utredningen på høring uten at den er politisk behandlet, med tre måneders høringsfrist. Stortinget har bedt om at regjeringen kommer tilbake med en vurdering i løpet av våren.

Rapporten er en utredning i serien Norges Offentlige Utredninger (NOU), og representerer utvalgets syn. Regjeringen har ikke tatt stilling til forslagene som fremkommer i rapporten. Utvalgets forslag og høringsuttalelsene til rapporten vil være en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for den videre oppfølgingen.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS