35 tamrein fra Finnmark ble til nesten 7 000 islandske villrein
Tamrein fra Finnmark ble til villrein på Island. (Illustrasjonsfoto)

35 tamrein fra Finnmark ble til nesten 7 000 islandske villrein

Det er etterkommere etter disse dyrene fra Finnmark som utgjør reinsdyrpopulasjonen på Island i dag.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 04.11.2019 01:19

35 norske tamrein, som ble fraktet fra Avjovarre på Finnmarksvidda til Vopnafjördur på nord-øst Island i 1787, har nå blitt til en tilsynelatende frisk og livskraftig populasjon på nesten 7000 islandske villrein.

Fem reinsdyrokser og 30 simler ble hentet fra Avjovarre, like ved Masi i Finnmark, og tatt om bord i båten, Etter en lang sjøreise klappa båten til kai i Vopnafjördur, nord på Øst-Island, og det er etterkommere etter disse dyrene som utgjør reinsdyrpopulasjonen på Island i dag.

Dette nye beitedyret møtte et tøft klima og ikke bare «medvind» i sitt nye hjemland. Sauebønder oppfattet reinen som en konkurrent, som tærte på forekomsten av islandslav (Cetraria islandica). Harde vintre, spesielt i perioden 1856-1869, samt vulkanutbruddet i Askja i 1875, som la et fem til ti centimeter tykt lag med aske over mye av beiteområdene, utgjorde enda større utfordringer for den lille reinflokken, melder Forskning.no. 

Tanken med å sette ut tamrein på Island var å etablere reindrift. Dette ble det imidlertid ikke noe av, og etterkommerne av de norske tamreinene har derfor nå alle kjennetegn for villrein. De eies ikke av noen, merkes ikke og hverken samles eller drives. Og de flykter fra mennesker, spesielt under jaktperioden.

I 2 000 ble det anslått at populasjonen talte 3000 dyr, og i 2019 var tallet omlag 7 000 dyr. Det finnes lite rovdyr på Island. Havørn har en liten populasjon i vest, langt unna reinbeiteområdene, og den lille fjellreven, som kanskje kan ta kalver de første levedagene, utgjør ikke en stor trussel.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS