Krever ekstrabevilginger til fiskerihavner
Vest-Finnmark regionråd vil ha økte bevilgninger til fiskerihavner. (Illustrasjonsfoto)

Krever ekstrabevilginger til fiskerihavner

Uttalelse vedtatt i Vest-Finnmark regionråd.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 23.10.2019 05:31

Vest-Finnmark regionråd krever ekstra bevilgning til fiskerihavner.

1. januar 2020 overtar de nye regionene ansvaret for fiskerihavner fra staten.

--Det foreligger et betydelig etterslep på vedlikehold i fiskerihavnene, og kommunene i Finnmark og Troms ønsker en særskilt finansiering for å unngå at dette skal konkurrere om allerede knappe budsjettrammer på samferdselssiden. Det har regionrådet skrevet i en uttalelse. 

Uttalelsen er oversendt Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, samt aktuelle stortingskomiteer, de nordnorske stortingsrepresentantene, Kystverkets ledelse og de tre nordnorske fylkeskommunene.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS