Små forskjeller i kjøretid fra nærmeste brannstasjon til der folk bor
Medianverd fra nærmeste brannstasjon til bosatte adresser i Finnmark er seks minutt. (Illustrasjonsfoto)

Små forskjeller i kjøretid fra nærmeste brannstasjon til der folk bor

Tall fra Statistisk sentralbyrå.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.10.2019 19:30

For 110-sentralen i Finnmark er medianverd fra nærmeste brannstasjon til bosatte adresser seks minutt. 

Beregnet kjøretid fra nærmeste brannstasjon til bosatte adresser er relativt lik i alle landets kommuner, melder Statistisk sentralbyrå

Ved inngangen til 2019 var det 615 brannstasjoner i Norge. Medianverdien for beregnet kjøretid fra nærmeste brannstasjon er på 15 minutt eller mindre for 411 av 422 kommuner. I 365 kommuner er medianen mindre enn ti minutt. 

Ved inngangen til 2019 var det videre 14 såkalte 110-distrikt. Beregningene av kjøretid fra nærmeste brannstasjon til bosatte adresser viser at det ikke er store forskjeller mellom landets 110-distrikt. Sør-Øst IKS har lengst kjøretid, mens Alarmsentralen Sogn og Fjordane har kortest målt i medianverdi, henholdsvis 8 og 5 minutt. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS