Finnmark fylkesting vil beholde fylkesvåpnene
Finnmark fylkesting vil bruke fylkesvåpen fra de to fylkeskommunene i den nye fylkeskommunen. (Arkivfoto, foto: Ina Eliassen)

Finnmark fylkesting vil beholde fylkesvåpnene

Fylkesvåpen var tema i fylkestinget.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.10.2019 01:19

Finnmark fylkesting vedtok onsdag å bruke dagens fylkesvåpen fra Finnmark og Troms i den nye fylkeskommunen.

Fylkestinget har vedtatt å bruke dagens to fylkesvåpen for Troms og Finnmark sidestilt i det nye fylket Troms og Finnmark.

Troms og Finnmark fylkeskommune blir slått sammen 1. januar 2020. 

I forbindelse med sammenslåingen er det en forskrift om at det skal være et nytt fylkesvåpen. Fellesnemnda, som jobber med sammenslåingen, vedtok ett av de innkomne forslagene på nytt fylkesvåpen. Begge fylkesting skal gjøre sine vedtak om hvilket fylkesvåpen den nye fylkeskommunen skal ha.

Flertall for oppheving
I vedtaket heter det at Finnmark fylkesting registrerer at det er flertall for å oppheve tvangssammenslåingen i det nye fylkestinget i Troms og Finnmark, og håper oppheving vil skje etter stortingsvalget 2021. Fylkestinget ser det derfor uhensiktsmessig å bruke masse menneskelige og økonomiske ressurser til å endre på de to eksisterende fylkesvåpen for både Troms og Finnmark ettersom det jobbes for reversering av sammenslåingsvedtaket. 

Det konstituerende fylkestinget som skal ha møte i Harstad 28.-30.oktober skal også behandle saken om nytt fylkesvåpen, ifølge en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS