Skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. (Foto: OED / Scanpix)

Skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft

Nasjonal ramme for vindkraft har blitt skrinlagt av regjeringen.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.10.2019 23:30

Regjeringen har kommet frem til at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon.

--Tanken bak både prosessen og utformingen av en nasjonal ramme for vindkraft var at det skulle være konfliktdempende. Det kan vi etter 5 000 høringsinnspill, der de fleste er kritiske, oppsummere at ikke er oppnådd. Derfor kommer vi ikke til å gå videre med forslaget til nasjonal ramme med de 13 utpekte områdene, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (FrP) i en pressemelding. 

Regjeringen ønsker å legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge, som også styrker verdiskapingen i distriktene. Samtidig ser regjeringen at det er et stort engasjement i spørsmålet om utbygging av vindkraft. Det har regjeringen respekt for. Mange av stedene er det stor motstand.

Det var Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som la frem kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et kart med forslag til de mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS