Skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. (Foto: OED / Scanpix)

Skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft

Nasjonal ramme for vindkraft har blitt skrinlagt av regjeringen.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.10.2019 23:30

Regjeringen har kommet frem til at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon.

--Tanken bak både prosessen og utformingen av en nasjonal ramme for vindkraft var at det skulle være konfliktdempende. Det kan vi etter 5 000 høringsinnspill, der de fleste er kritiske, oppsummere at ikke er oppnådd. Derfor kommer vi ikke til å gå videre med forslaget til nasjonal ramme med de 13 utpekte områdene, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (FrP) i en pressemelding. 

Regjeringen ønsker å legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge, som også styrker verdiskapingen i distriktene. Samtidig ser regjeringen at det er et stort engasjement i spørsmålet om utbygging av vindkraft. Det har regjeringen respekt for. Mange av stedene er det stor motstand.

Det var Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som la frem kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et kart med forslag til de mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS